ცხელი ხაზი:252731

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ჭიათურაში მცხოვრებ შშმ პირთა უფლებების დაცვის 2021 წლის სამოქმედო გეგმა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის 2021 წლის სამოქმედო გეგმა 51 892 ბრძანება 04/06/2021 04/29/2021 ჭიათურის მერია
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წიაღისეულის გადამზიდავი სატვირთო მანქანების მოძრაობის წესის დამტკიცების შესახებ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წიაღისეულის გადამზიდავი სატვირთო მანქანების მოძრაობის წესის დამტკიცების შესახებ 14 დადგენილება 05/06/2016 07/02/2021 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა ჭიათურის, თერჯოლის და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე, 110 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის „დილიკაური“-ს და 110 კვ ძაბვის ქვესადგურ „ჭიათურა 5“-ის ექპლუატაციის პირობების ცვლილება 2-1105 ბრძანება 11/27/2020 12/02/2020 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანება სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის“ „აღმოსავლეთ-დასავლეთის“ მაგისტრალური გაზსადენის „ხაშური-ზესტაფონის“ მონაკვეთის 0-36 კმ-ის მშენებლობის და ექსპლუატაციის სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ 2-924 ბრძანება 10/19/2020 10/26/2020 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა ჭიათურის, თერჯოლის და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე, 110 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის „დილიკაური“-ს და 110 კვ ძაბვის ქვესადგურ „ჭიათურა 5“-ის ექპლუატაციის პირობების ცვლილება; 9812/01 სკოპინგის ანგარიში 10/19/2020 10/20/2020 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა ჭიათურაში გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა ჭიათურაში 9195/01 საჯარო განხილვა 09/25/2020 09/29/2020 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის მასობრივი საარჩევნო ღონისძიებების ჩასატარებლად გამოყოფილი შენობები ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის მასობრივი საარჩევნო ღონისძიებების ჩასატარებლად გამოყოფილი შენობები 52 -38 საკრებულოს განკარგულება 09/04/2020 09/08/2020 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 2021 51 115 ბრძანება 02/05/2021 02/05/2021 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 2021 51 115 დანართი 02/05/2021 02/05/2021 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის სააგიტაციო მასალის გასაკრევად და გამოსაფენად გამოყოფილი ადგილები ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის სააგიტაციო მასალის გასაკრევად და გამოსაფენად გამოყოფილი ადგილები 52 - 39 საკრებულოს განკარგულება 09/04/2020 09/08/2020 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჩხერისა და ჭიათურის მუნიციპალიტეტებში, შპს „უსასრულო ენერგიას“ ელექტროგადამცემი ხაზის (იმერეთი 110 კვ.) გაყვანა საჩხერისა და ჭიათურის მუნიციპალიტეტებში, შპს „უსასრულო ენერგიას“ ელექტროგადამცემი ხაზის (იმერეთი 110 კვ.) გაყვანასა და ექსპლუატაციაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ 69 სკოპინგის დასკვნა 07/30/2020 08/24/2020 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბრძანება ჭიათურაში, შპს „მ.გ.ტ.“-ს მანგანუმის მადნის გამამდიდრებელი საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება 00001 ბრძანება 10/08/2021 10/12/2021 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქ. ჭიათურაში, შპს „მგტ“-ს მანგანუმის მადნის გამამდიდრებელი საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (წარმადობის გაზრდა) შესახებ 0001 ანგარიში 05/19/2021 05/19/2021 შპს „მგტ“
ავტოგასამართი სადგურის მშენებლობა ავტოგასამართი სადგურის მშენებლობის მიზნით დაგეგმილი საქმიანობის ზოგადი ტექნიკური მახასიათებლები 0001 დანართი 1 10/12/2021 10/12/2021 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
მაღალმთიანი სტატუსის მქონე მოსახლეობა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს ოქმი 001 ოქმი 001 02/05/2016 07/24/2020 ჭიათურის მერია
მაღალმთიანი სტატუსის მქონე მოსახლეობა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს ოქმი 003 ოქმი 003 04/27/2016 07/24/2020 ჭიათურის მერია
მაღალმთიანი სტატუსის მქონე მოსახლეობა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს ოქმი 004 ოქმი 004 05/16/2016 07/24/2020 ჭიათურის მერია
მაღალმთიანი სტატუსის მქონე მოსახლეობა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს ოქმი 005 ოქმი 005 06/08/2016 07/27/2020 ჭიათურის მერია
მაღალმთიანი სტატუსის მქონე მოსახლეობა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს ოქმი 006 ოქმი 006 06/10/2016 07/24/2020 ჭიათურის მერია
მაღალმთიანი სტატუსის მქონე მოსახლეობა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს ოქმი 007 ოქმი 007 06/13/2016 07/24/2020 ჭიათურის მერია
მაღალმთიანი სტატუსის მქონე მოსახლეობა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს ოქმი 008 ოქმი 008 06/21/2016 07/24/2020 ჭიათურის მერია
მაღალმთიანი სტატუსის მქონე მოსახლეობა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს ოქმი 009 ოქმი 009 06/24/2016 07/24/2020 ჭიათურის მერია
მაღალმთიანი სტატუსის მქონე მოსახლეობა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს ოქმი 010 ოქმი 010 06/28/2016 07/24/2020 ჭიათურის მერია
მაღალმთიანი სტატუსის მქონე მოსახლეობა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს ოქმი 012 ოქმი 012 07/01/2016 07/24/2020 ჭიათურის მერია
მაღალმთიანი სტატუსის მქონე მოსახლეობა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს ოქმი 013 ოქმი 013 07/05/2016 07/24/2020 ჭიათურის მერია
მაღალმთიანი სტატუსის მქონე მოსახლეობა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს ოქმი 014 ოქმი 014 07/12/2016 07/27/2020 ჭიათურის მერია
მაღალმთიანი სტატუსის მქონე მოსახლეობა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს ოქმი 015 ოქმი 015 07/15/2016 07/27/2020 ჭიათურის მერია
მაღალმთიანი სტატუსის მქონე მოსახლეობა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს ოქმი 016 ოქმი 016 07/19/2016 07/27/2020 ჭიათურის მერია
მაღალმთიანი სტატუსის მქონე მოსახლეობა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს ოქმი 017 ოქმი 017 07/22/2016 07/27/2020 ჭიათურის მერია
მაღალმთიანი სტატუსის მქონე მოსახლეობა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს ოქმი 018 ოქმი 018 07/26/2016 07/27/2020 ჭიათურის მერია
მაღალმთიანი სტატუსის მქონე მოსახლეობა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს ოქმი 019 ოქმი 019 07/29/2016 07/27/2020 ჭიათურის მერია
მაღალმთიანი სტატუსის მქონე მოსახლეობა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს ოქმი 020 ოქმი 020 08/02/2016 07/27/2020 ჭიათურის მერია
მაღალმთიანი სტატუსის მქონე მოსახლეობა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს ოქმი 021 ოქმი 021 08/10/2016 07/27/2020 ჭიათურის მერია
მაღალმთიანი სტატუსის მქონე მოსახლეობა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს ოქმი 022 ოქმი 022 08/12/2016 07/27/2020 ჭიათურის მერია
მაღალმთიანი სტატუსის მქონე მოსახლეობა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს ოქმი 023 ოქმი 023 08/16/2016 07/27/2020 ჭიათურის მერია
მაღალმთიანი სტატუსის მქონე მოსახლეობა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს ოქმი 024 ოქმი 024 08/17/2016 07/27/2020 ჭიათურის მერია
მაღალმთიანი სტატუსის მქონე მოსახლეობა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს ოქმი 025 ოქმი 025 08/18/2016 07/27/2020 ჭიათურის მერია
მაღალმთიანი სტატუსის მქონე მოსახლეობა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს ოქმი 026 ოქმი 026 08/19/2016 07/27/2020 ჭიათურის მერია
მაღალმთიანი სტატუსის მქონე მოსახლეობა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს ოქმი 027 ოქმი 027 09/08/2016 07/27/2020 ჭიათურის მერია
მაღალმთიანი სტატუსის მქონე მოსახლეობა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს ოქმი 028 ოქმი 028 09/08/2016 07/27/2020 ჭიათურის მერია
მაღალმთიანი სტატუსის მქონე მოსახლეობა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს ოქმი 029 ოქმი 029 09/09/2016 07/27/2020 ჭიათურის მერია
მაღალმთიანი სტატუსის მქონე მოსახლეობა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს ოქმი 030 ოქმი 030 09/14/2016 07/27/2020 ჭიათურის მერია
მაღალმთიანი სტატუსის მქონე მოსახლეობა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს ოქმი 031 ოქმი 031 09/23/2016 07/27/2020 ჭიათურის მერია
მაღალმთიანი სტატუსის მქონე მოსახლეობა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს ოქმი 032 ოქმი 032 09/23/2016 07/27/2020 ჭიათურის მერია
მაღალმთიანი სტატუსის მქონე მოსახლეობა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს ოქმი 033 ოქმი 033 09/27/2016 07/27/2020 ჭიათურის მერია
მაღალმთიანი სტატუსის მქონე მოსახლეობა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს ოქმი 034 ოქმი 34 09/27/2016 07/27/2020 ჭიათურის მერია
მაღალმთიანი სტატუსის მქონე მოსახლეობა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს ოქმი 035 ოქმი 035 10/04/2016 07/27/2020 ჭიათურის მერია
მაღალმთიანი სტატუსის მქონე მოსახლეობა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს ოქმი 036 ოქმი 036 10/07/2016 07/27/2020 ჭიათურის მერია
მაღალმთიანი სტატუსის მქონე მოსახლეობა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს ოქმი 037 ოქმი 037 10/11/2016 07/27/2020 ჭიათურის მერია
მაღალმთიანი სტატუსის მქონე მოსახლეობა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს ოქმი 038 ოქმი 038 10/21/2016 07/27/2020 ჭიათურის მერია

Pages