ცხელი ხაზი:252731

მიმდინარე ტენდერები

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

განცხადების ნომერი: NAT230008462

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 13.04.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 25.04.2023

შემსყიდველი: თვითმმართველი ერთეული ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 84`221.00 ლარი

 

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

განცხადების ნომერი: NAT230008459

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 13.04.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 04.05.2023

შემსყიდველი: თვითმმართველი ერთეული ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 215`966.00 ლარი

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

განცხადების ნომერი: NAT230008458

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 13.04.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 04.05.2023

შემსყიდველი: თვითმმართველი ერთეული ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 362`618.00 ლარი

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

განცხადების ნომერი: NAT230009492

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 01.05.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 15.05.2023

შემსყიდველი: თვითმმართველი ერთეული ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 14`494.00 ლარი

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

განცხადების ნომერი: NAT230009975

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 05.05.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 17.05.2023

შემსყიდველი: თვითმმართველი ერთეული ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 133`597.00 ლარი

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

განცხადების ნომერი: NAT230009977

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 05.05.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 17.05.2023

შემსყიდველი: თვითმმართველი ერთეული ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 34`745.00 ლარი

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

განცხადების ნომერი: NAT230005209

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 07.03.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 20.03.2023

შემსყიდველი: თვითმმართველი ერთეული ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

შესყიდვის კატეგორია: 45400000-შენობის დასრულების სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 7`600.00 ლარი

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

განცხადების ნომერი: NAT230004844

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 02.03.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 14.03.2023

შემსყიდველი: თვითმმართველი ერთეული ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

შესყიდვის კატეგორია: 22800000-ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 3`800.00 ლარი

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

განცხადების ნომერი: NAT230004842

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 02.03.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 14.03.2023

შემსყიდველი: თვითმმართველი ერთეული ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

შესყიდვის კატეგორია: 30100000-საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 13`974.00 ლარი

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

განცხადების ნომერი: NAT230004836

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 02.03.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 13.03.2023

შემსყიდველი: თვითმმართველი ერთეული ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

შესყიდვის კატეგორია: 92200000-სატელევიზიო და რადიომომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 51`982.00 ლარი

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

განცხადების ნომერი: NAT230004363

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 24.02.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 10.03.2023

შემსყიდველი: თვითმმართველი ერთეული ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

შესყიდვის კატეგორია: 71300000-საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 220`000.00 ლარი

 

კონკურსი(CNT)

განცხადების ნომერი: CNT230000018

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 24.02.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 14.03.2023

შემსყიდველი: თვითმმართველი ერთეული ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

შესყიდვის კატეგორია: 71300000-საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 16`949.00 ლარი

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

განცხადების ნომერი: NAT230004237

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 23.02.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 27.03.2023

შემსყიდველი: თვითმმართველი ერთეული ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

შესყიდვის კატეგორია: 71300000-საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 10`000.00 ლარი

 

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

განცხადების ნომერი: NAT230003362

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 15.02.2023

წინდადებების მიღების ვადა: 27.02.2023

შემსყიდველი: თვითმმართველი ერთეული ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 149`364.00 ლარი

გააზიარე