ცხელი ხაზი:252731

ხათუნა ცერცვაძე

პირველი რანგის  პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის  ხელმძღვანელი 

დაბადების თარიღი:

10.12.1981

დაბადების ადგილი:  ქ. სოხუმი, საქართველო

სამუშაო გამოცდილება:

21.03.2019 - დღემდე       ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია

                                            ადმინისტრაციული სამსახური

                                            პოზიცია: სამსახურის ხელმძღვანელი

01.10.2018 – 20.03.2019    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია

                                            ადმინისტრაციული სამსახური

                                            პოზიცია: სამსახურის ხელმძღვანელის დროებით მოვალეობის    

                                             შემსრულებელი

02.03.2015- 20.03.2019    ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია

                                           გამგებლის წარმომადგენელთა კოორდინაციის განყოფილება

                                           პოზიცია: განყოფილების უფროსი

01.06.2015-01.07.2017    ევროკავშირისა და ევროსაბჭოს ერთობლივი პროექტი                                                                          

                                         „თემის მიერ მართული ურბანული სტატეგიები ისტორიულ ქალაქებში“                                                                   

                                         პოზიცია: პროექტის ადგილობრივი მენეჯერი (ჭიათურა)

  01.10.2011-01.04.2013     საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის

                                          სამინისტრო              

                                          შ.. ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია                    

                                          წყალმომარაგების დეპარტამენტი

                                           პოზიცია: ინფორმაციის მოძიებისა და ანალიზის მენეჯერი

01.02.2011- 01.10.2011    საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის

                                          სამინისტრო             

                                          .. ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია

პროექტების მართვის დეპარტამენტი

პოზიცია: საერთაშორისო პროექტების მართვის მენეჯერი

11.11.2010-01.02.2011   საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის  

                                         სამინისტრო                                

                                          შ.. ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია

                                          კომპანიის დირექტორის აპარატი

                                         პოზიცია: დირექტორის მთავარი კონსულტანტი შესყიდვებისა და  

                                          ლოჯისტიკის საკითხებში

12.07.2010-11.11.2010    საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის  

                                         სამინისტრო

                                        შ.. ,,საქართველოს  გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია            

                                        შესყიდვებისა და ლოჯისტიკის დეპარტამენტი

                                        პოზიცია: დეპარტამენტის უფროსი               

15.02.2010-12.07.2010   საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის

                                       სამინისტრო

                                       .. ,,საქართველოს  გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია

                                       შესყიდვებისა და ლოჯისტიკის დეპარტამენტი  

                                       პოზიცია: უფროსი სპეციალისტი                

23.04.09-23.07.09       საქართველოს ეკონომიკური  განვითარების  სამინისტრო

                                    ბუნებრივი რესურსების ლიცენზირების დეპარტამენტი

                                    პოზიცია: ბუნებრივი რესურსების მართვისა და აუქციონების ორგანიზების

                                    სამმართველოს უფროსი     

01.10.08-23.04.09      საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო

                                    ბუნებრივი რესურსების ლიცენზირების დეპარტამენტი

                                    პოზიცია: მთავარი სპეციალისტი

01.04.08-01.10.08        საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო

                                     ბუნებრივი რესურსების ლიცენზირების დეპარტამენტი

                                     პოზიცია: უფროსი სპეციალისტი

01.01.07-01.04.08      საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო

                                   ლიცენზირების და ნებართვების დეპარტამენტი

                                   პოზიცია: უფროსი სპეციალისტი

01.04.06-01.01.07     საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო

                                  ლიცენზირების და ნებართვების დეპარტამენტი

                                  პოზიცია: მოწვეული სპეციალისტი

25.02.06-01.04.06   საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო

                                 ლიცენზირების და ნებართვების დეპარტამენტი

                                 პოზიცია: სტაჟიორი

განათლება:

1999-2003წწ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი უცხოური ენების ფაკულტეტი; სპეციალობა: უცხოური ენა (ინგლისური); კვალიფიკაცია: მთარგმნელ-რეფერენტი.

1999 წელი ქალაქ თბილისის №61 საშუალო სკოლა.

ენები: ინგლისური, რუსული

ოჯახური მდგომარეობა: დასაოჯახებელი

ელ-ფოსტა: khatuna.tsertsvadze@chiatura.gov.ge

ტელ: 577 017800

 

გააზიარე