ცხელი ხაზი:252731

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები

გააზიარე