ცხელი ხაზი:252731

გიორგი ბიწაძე

გიორგი ბიწაძე - ჭიათურის მერის პირველი მოადგილე

დაბადების თარიღი: 24/01/1965 წელი

განათლება:  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მექანიკა მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი (1984-1990)

სამუშაო გამოცდილება: საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის მატერიალურ ტექნიკური მომარაგების უზრუნველყოფის ბაზა (1993-1996)

მოვალეობები: ცენტრალური სასაწყობე სამსახურის უფროსი

თბილისის სატრანსპორტო გაერთიანება (1998-2003)

მოვალეობები: სატრანსპორტო-სახაზო კონტროლის აღრიცხვისა და ანალიზის კოორდინატორი

კერძო ბიზნესი (2003-2006)

მოვალეობები: ქალაქის სატრანსპორტო-სახაზო მომსახურება

ქართუ ჯგუფი (2006-2012)

მოვალეობები: მცირე მექანიზაციის სამსახურის უფროსი

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო (2012-2015)

მოვალეობები: საფინანსო სამეურნეო დეპარტამენტის მომარაგების სამსახურის უფროსი

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური (2015-2019)

მოვალეობები: ეკონომიკური დეპარტამენტის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის მთავარი სამმართველოს ლოჯისტიკის სამმართველოს უფროსი

2019 წლის პირველი აგვისტოდან დღემდე ჭიათურის მერის პირველი მოადგილე

ფლობს ქართულ, ინგლისურ და რუსუსლ ენებს.

ჰყავს მეუღლე და 1 შვილი.

ელ-ფოსტა: g.bitsadze@chiatura.gov.ge

ტელ: 599 44 24 34

გააზიარე