ცხელი ხაზი:252731

გამოკითხვა: როგორ მოგწონთ განახლებული ჭიათურა?

21 March, 2023
106 მონაწილე
გააზიარე
გამოკითხვა დასრულებულია: 31 May, 2023
კითხვა #1
როგორ მოგწონთ განახლებული ჭიათურა?
96%
96%
4%
4%